Omdat het leven soms erg onverwachte wendingen neemt...

En die wendingen ervoor zorgen dat de weg naar innerlijk werk en zelfzorg onbereikbaar lijkt...

...Voor verschillende redenen...

Wat men dan nodig heeft, 

vervaagt dan op de achtergrond en lijkt een verre wens...

 

Om iedereen de kans te geven om eens voor zichzelf te kiezen, besloot ik om te werken met een glijdende schaal. Hetgeen bezoekers bovenop de standaardprijs wensen te geven, word verzameld in een spaarpotje. 

Eens het spaarpotje gevuld is, contacteer ik instanties waar ik de nood naar ontspanning en zelfzorg voel maar waarvan ik weet dat ze door omstandigheden niet tot bij mij geraken. Dit kan zijn oorzaak vinden in het fysieke, psychische of materialistische aspect...

Het spaarpotje geeft me de mogelijkheid om gratis naar die mensen toe te komen en zij die willen, een ademcirkel aan te bieden.

 

De bezoekers die me hielpen om het spaarpotje te vullen, worden persoonlijk op de hoogte gebracht: welke instanties ik contacteer maar ook een kort maar anoniem verslagje hoe de ademcirkel ervaren werd...

 

...Omdat zelfzorg voor iedereen toegankelijk maar vooral een persoonlijke keuze mag zijn...