Wie ben ik?

"Elke levenservaring is een bouwsteen... een fundering in de zoektocht naar wie we werkelijk zijn."

Ik ben...

...trotse mama van 2 fantastische meiden. Zoals iedereen weet, brengt het ouderschap niet alleen veel vreugde en plezier maar ook de nodige vraagstukken. Deze vraagstukken maakten dat ik zelf op zoek ging: van waar komen bepaalde patronen in mijn ouderschap?  Wat resoneert voor mij of waar wil ik het net anders aanpakken? Welke stappen heb ik te zetten om de beste moeder te zijn naargelang waarden en normen die voor mij en mijn partner resoneren en die we onze meisjes mee willen geven? ...

...enorm leergierig. Elk hoofdstuk in ons leven brengt ons (naar mijn gevoel en eens we er voor open staan) naar een betere versie van onszelf. Dit door de reis naar ons innerlijke zelf te starten en onszelf zo beter te leren kennen. Zelf volg ik graag verschillende soorten vormingen, opleidingen,...om meer bij te leren over mezelf maar ook over "de mens" in het algemeen. Zo was bijvoorbeeld voor mij de opleiding die ik in volwassenenonderwijs volgde een eye-opener en de start naar de zoektocht binnen in mezelf. Dankzij de gevolgde opleidingen en vormingen leerde ik mezelf beter kennen en kan ik nu die kennis inzetten om mensen beter te kunnen begeleiden en ondersteunen. Niet tegenstaande voel ik dat men een leven lang leert en dat het waardevol is om jezelf te blijven uitdagen binnen zelfontwikkeling.

...een enorme dierenvriend. Dieren zijn eerlijk, zuiver en puur qua intentie: ze houden van je of ze houden niet van je maar ze zijn eerlijk. Een dier dat geen connectie met je voelt, zal geen masker opzetten en doen alsof. Onze 2 honden en katten zijn dan ook een uitgebreid deel van ons gezin.

...opgegroeid in de prachtige bossen van Postel. Dankzij deze omgeving mocht ik reeds in mijn kinderjaren de connectie met moeder natuur ontdekken, leren voelen/horen/zien maar vooral leren luisteren en vertrouwen op haar kracht . 

...een dankbaar en positief persoon. Het leven brengt soms de nodige uitdagingen mee, dat is voor iedereen hetzelfde. Hoe je er mee om gaat, is wat het verschil maakt. Naar mijn gevoel begint dit met dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat we hebben, wat het leven ons mocht bieden, mocht leren maar ook wat het ons mocht en mag brengen. Naast dankbaarheid is een vleugje positiviteit net dat wat je dag een mooiere kleur kan geven. Met positiviteit bedoel ik dan niet irrationeel of naïef tegenover situaties staan maar eerder met een objectieve, nuchtere blik er naar kijken en vooral beseffen: niets is oneindig dus ook deze situatie niet. 

...een creatieve ziel. Ik hou er van om te creëren, mezelf hierin uit te dagen en te verbeteren. Dit kan gaan van tekenen, meubeltjes "renoveren" en/of maken, zelf decoratie voor ons huis maken,...tot samenwerkingen aangaan met gelijkgestemde zielen, krachten bundelen en (op een doordachte, beredeneerde manier) experimenteren met onze persoonlijke vakgebieden.

...geen therapeut of coach. Ik hou op geen enkele manier van stempels of labels, ongeacht op welke manier. Ik benoem mezelf dan ook niet graag als therapeut of coach maar geef de voorkeur aan "ondersteunen, begeleiden, iemand die samen met jou op pad gaat".

 

Om af te sluiten: Ik ben ...vooral iedereen die me de afgelopen jaren heel nauw bijstond, begeleidde en begeleid, inzichten bracht op eender welke manier ook,...enorm dankbaar. Zij waren en zijn stuk voor stuk een inspiratiebron die me naar mezelf en waar ik nu sta, gebracht hebben. Zoals iedereen ben ook ik onderweg maar dankzij deze mensen doe ik dit vanuit liefde en dankbaarheid.

 

Hoe mocht het zaadje "Breathe and Reveal" ontstaan?

Het zaadje werd reeds jaren geleden geplant toen ik in mijn toenmalige job intens mijn persoonlijke visie van kwalitatieve zorg bieden, mocht voelen. Wat deze inhoud? Iedere mens bekijken en begeleiden/ondersteunen vanuit het holistische en existentiële  standpunt: met zijn eigen karakter, vaardigheden, kwaliteiten, persoonlijkheid samen kijken welke begeleiding/ondersteuning voor hem of haar goed voelt en juist is.

Niet zuiver het fysieke of het psychische aspect maar de mens als geheel: fysiek, psychisch en spiritueel. Niet wetende hoe dit concreet vorm te geven, bleef het zaadje nog diep in de grond wachten om gevoed te worden. 

Begin 2020 ging ik door een heel donkere periode in mijn leven. De rugzak des levens was zo zwaar geworden dat ik hem amper nog kon dragen en niet wetende hoe ik hier mee om moest gaan, ging ik op zoek naar een -voor mij- geschikte therapeut. Ik ben nog elke dag dankbaar voor de dame die toen op mijn pad mocht komen. Ze wist me vrij snel terug bij mijn ware zelf te brengen dankzij methodes die ik jaren geleden wel toepaste maar door "het leven"  uit het oog verloren was. Niet lang na onze eerste sessie bracht ze me in aanraking met ademwerk, meerbepaald bewust verbonden ademen. Wat dit me mocht brengen, lees je verder op de site maar het opende een nieuwe wereld. Dit mocht het zaadje al een beetje voeden...

Omdat ik zelf mocht ervaren hoe krachtig een ademsessie is in functie van traumaverwerking, besloot ik de opleiding psycho-energetisch ademtherapeut te volgen. In deze opleiding mocht Breathe and Reveal concreet worden: in combinatie met ervaring en verdieping via verschillende kanalen kreeg het zaadje zulke voeding dat ik voelde dat het tijd was om zonlicht te zien. Van daaruit besliste ik in december 2022 om mijn ondernemingsnummer aan te vragen en begin januari 2023 mocht dit kleine zaadje het daglicht zien.